Tällä sivulla on koottuna keskusteluja ja luentoja, joissa käsitellään mediataiteen dokumentointia: hyviä käytäntöjä, käytännön vihjeitä, metadatan merkitystä. Hyvä ja tarkoituksenmukainen dokumentaatio auttaa taiteilijoita portfolion rakentamisessa ja omassa tiedottamisessa. Myös museot ja muut taiteenostajat ovat heränneet hyvän dokumentoinnin tarpeellisuuteen.
Lue lisää...

Antti Ahosen valokuva-arkisto käsittää yli miljooonakuvaa ja yksityishenkilönä laajojen arkistojen ylläpitäminen voi olla haasteellista. Hän...
Ville Hyvönen (Helicam Oy, Loop, Pixelache) nostaa esille 8- ja 16-bittisten tietokoneteoksien (demojen) taltioimisen haasteet, sekä mediataiteen...
Perttu Rastas (Kansallisgalleria) on pitkän linjan mediataiteen asiantuntija. Presentaatiossaan hän käy läpi mediataiteen monimuotoista historiaa,...
Antti Ahosen valokuva-arkisto käsittää yli miljooonakuvaa ja yksityishenkilönä laajojen arkistojen ylläpitäminen voi olla haasteellista. Hän...
Ville Hyvönen (Helicam Oy, Loop, Pixelache) nostaa esille 8- ja 16-bittisten tietokoneteoksien (demojen) taltioimisen haasteet, sekä mediataiteen...
Perttu Rastas (Kansallisgalleria) on pitkän linjan mediataiteen asiantuntija. Presentaatiossaan hän käy läpi mediataiteen monimuotoista historiaa,...
Maria Candia ja Kalle Kuisma (m-cult) kertovat dokumentaation toimittamisesta. Heillä on kummallakin pitkä kokemus M2HZ -kaupunkitelevision...
Minna Tarkka (m-cult) käy läpi muutamia dokumentoinnin kannalta tärkeimpiä hankkeita, joita hän on ollut tekemässä. Hän siirtyy alustuksensa...
Andrew Paterson (Pixelache) aloittaa puheenvuoronsa lyhyellä seminaariyleisöä osallistavalla sosiaalisella harjoituksella, joka osoittaa miten...
Maria Candia ja Kalle Kuisma (m-cult) kertovat dokumentaation toimittamisesta. Heillä on kummallakin pitkä kokemus M2HZ -kaupunkitelevision...
Minna Tarkka (m-cult) käy läpi muutamia dokumentoinnin kannalta tärkeimpiä hankkeita, joita hän on ollut tekemässä. Hän siirtyy alustuksensa...
Andrew Paterson (Pixelache) aloittaa puheenvuoronsa lyhyellä seminaariyleisöä osallistavalla sosiaalisella harjoituksella, joka osoittaa miten...