Perttu Rastas: Mitä on mediataide?Perttu Rastas (Kansallisgalleria) on pitkän linjan mediataiteen asiantuntija. Presentaatiossaan hän käy läpi mediataiteen monimuotoista historiaa, ja osoittaa ettei kyse ole uudesta ilmiöstä. Hän valottaa kotimaista teknologisen taiteen kenttää viime vuosikymmeniltä, ja samalla osoittaa kuinka audiovisuaalinen laitteisto on tullut suuren yleisön saataville. Perttu kertoo kotimaisen kentän historiasta ja hankkeista, sekä laista kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä. Hän nostaa esille sen, että ratkaisevaa on pitkäaikaistallennus ja säilytys. Lopuksi Perttu kertoo kentän tulevista rakenteellisista muutoksista, sekä mahdollisista tulevaisuudennäkymistä.

Tietoa Pertusta

Perttu Rastas on suomalaisella video- ja mediataiteen kentällä yli 20 vuotta toiminut kuraattori, tuottaja ja tapahtumien organisoija sekä asiantuntija. Hän työskentelee Kansallisgallerian kuvaamon kuvaamopalvelupäällikkönä ja erikoissuunnittelijana.