Antti Ahonen: Valokuvauksesta

 

Antti Ahosen valokuva-arkisto käsittää yli miljooona kuvaa ja yksityishenkilönä laajojen arkistojen ylläpitäminen voi olla haasteellista. Hän kertoo Pikseliähkyn 'Photo Tagging Amok' -tilaisuudesta, jossa festivaalin yleisö sai osallistua 'tägämään' Pixelache -festivaalin arkistomateriaaliin metadatatietoja, jotta materiaalin haku arkistosta tulee mahdolliseksi Flickerissä. Pixelache Festivaalilla ollut Adam Zaretskyn 'DNA Splicing' -projekti lahjoitettiin Kiasman kokoelmiin. Kyseessä oli työpaja, josta jäi dokumenttina muutama valokuva ja video sekä objekteja. Antin mielestä kyseessä on hyvä esimerkkitapaus siitä, miten kummallisiakin asioita voidaan lahjoittaa kokoelmiin. Tosin prosessissa meni lähes vuosi ja se tuntui monimutkaiselta ja hankalalta.

Vinkkejä

- Varmuuskopiot kuvamateriaalista kannattaa ottaa jo ladattaessa kuvia kameralta. Samoin pilvipalveluja ja Flickeriä voi käyttää apuna jo käsitellyn ja metadatoitetun materiaalin varmuuskopioimiseen.
- Nykyään kaikilla on valtavat määrät digitaalista materiaalia ja joskus sitä myös katoaa. - Metadatan työstämistä voidaan yhteisöllistää kuten 'Photo Tagging Amok' osoittaa.
- Kaiken metadatan pitäisi olla aina tiedostossa itsessään (tai xmp-tiedostona erillään)
- On pyrittävä dokumentoimaan teoksesta välittyvää sanomaa. Tapahtumista voidaan kuvata sitä, miten se asettuu kontekstiinsa. Etukäteen ja jälkikäteen kannattaa suunnitella, mutta kuvatessa täytyy mennä selkäytimellä.
- Pitkäaikaisessa dokumentointityössä voi myös tutkia laajempaa mittakaavaa: miten esim. festivaali kehittyy vuosien aikana.

Tietoa Antista

Antti Ahonen on taustaltaan kuvataitelija, mutta työskentelee laajasti  erilaisten poikkitaiteellisten projektien parissa. Pixelachessa Antti on ollut mukana alusta asti ja toiminut vuosien varrella osallistuvana taiteilijana, ohjelmasuunnittelijana ja erityisesti dokumentoinut Pixelachen toimintaa valtavan määrän. Valokuvaajana Antti on dokumentoinut laajasti myös muita erityyppisiä taidetapahtumia. Katso lisää osoitteessa http://anttia.net/wordpress/photography